Skip to content

Manufacturing & Materials Summit ohjelma

Kestävä kehitys ja kilpailukyky 

  • Suomalaisen kilpailukyvyn edistäminen 
  • Kiertotalous  
  • Tehtaiden toiminnallisuus

Teolliset innovaatiot ja digitalisaatio 

  • Datan keräys, hyödyntäminen, omistajuus, jakaminen 
  • Automaation ja robotiikan laajempi hyödyntäminen 
  • Suorituskyvyn parantaminen eri menetelmillä (mm. LEAN)