Skip to content

Asiantuntijatapahtuma

  • Kestävä kehitys ja kilpailukyky
  • Teolliset innovaatiot ja digitalisaatio

Ohjelmalinja 1

Keskiviikko 26.5. – Tekniikka&Talous -lava

Kestävä kehitys ja kilpailukyky

Kiertotalous, tehtaiden toiminnallisuus, alihankinta ja kumppanuudet

9.00 Ilmoittautuminen ja tutustuminen kumppanialueeseen
10.00 Avaussanat

Kiertotalous
10.05–11:30
– Ympäristölainsäädännön johdonmukainen kehitystyö valmistava teollisuus huomioiden
– Jakamisalustojen hyödyntäminen
– Kierrätys ja kiertoon palauttaminen

11.30 Tauko ja kutsuvieraslounas

Tehtaiden toiminnallisuus
12.30–14:00
– Sisäisen ketjun optimointi ja tehokkaat kokonaisläpimenoajat
– Tuotteen elinkaaren pidentäminen ennakoivalla huollolla, uudelleenmyynnillä ja uudelleenvalmistuksella
– Tuotantolaitos, jossa ihmiset ja automaatio työskentelevät rinta rinnan

14.00 Tauko

Alihankinta ja kumppanuudet
14.30–16:00
– Alihankkijoiden laaduntuottokyky
– Alihankintaketjujen hajauttaminen
– Toimivat kumppaniverkostot
Paneeli
Kommenttipuheenvuoro

16.00 2. päivän yhteenveto
17.00 Tapahtuma sulkeutuu

Ohjelmalinja 2

Tiistai 26.5. – Metallitekniikka-lava

Teolliset innovaatiot ja digitalisaatio

11.00 Ilmoittautuminen, kutsuvieraslounas ja tutustuminen kumppanialueeseen
12.30 Avaussanat

Datan keräys ja sen hyödyntäminen
12.35–14:00
– Datan parempi haltuunotto ja sen hyödyntäminen
– Datan omistajuus ja sen jakaminen
– Case: Data-analytiikan hyödyntäminen tuotannossa ja valmistuksessa

14.00 TAUKO

Digitalisoinnin vaikutus toimialaan
14.30–16:00
– Digitaalisuuden vaikutus valmistavan teollisuuden menestymiseen lähitulevaisuudessa
– Hajanaisen alusta-arkkitehtuurin uudistaminen digitalisaatiohankkeiden ja uusien palvelumallien mahdollistamiseksi.
– AI käytön ongelmallisuudet

16.00 1. päivän yhteenveto ja cocktails
19.00 Tapahtuma sulkeutuu

Keskiviikko 26.5. – Metallitekniikka-lava

Teolliset innovaatiot ja digitalisaatio

9.00 Ilmoittautuminen ja tutustuminen kumppanialueeseen
10.00 Avaussanat

Teollinen IoT ja 5G
10.05–11:30
– IoT:n avulla lisää liikevaihtoa
– Palvelullistaminen IoT:n avulla
– 5G liiketoiminnan kasvun mahdollistajana
Paneeli
Kommenttipuheenvuoro

11.30 Tauko

Automatiikan ja robotiikan laajempi hyödyntäminen
12.30–14:00
– Case: Automaatiosta kilpailukykyä
– Tehtaiden kellojen ja ohjelmien integrointi yhteisen alustan avulla
– Kobottien tuoma lisäarvo

14.00 Tauko

Suorituskyvyn parantaminen eri menetelmillä
14.30–16:00
– Automatisoidut ja selkeästi ohjatut prosessit sekä Lean-mukainen valmistus.
– 3D tulostuksella kustannussäästöjä ja tehokkaampia prosesseja
– Valmistavan teollisuuden valmius uusien teknologioiden käyttöönottoon
Alustus
Paneeli

16.00 2. päivän yhteenveto
17.00 Tapahtuma sulkeutuu